CÔNG NGHỆ


null

MÁY IN OFFSET 4 MÀU SUPRIN10

null

MÁY IN OFFSET 4 MÀU THẾ HỆ MỚI - LÊN KẼM TỰ ĐỘNG

null

MÁY IN OFFSET 5 MÀU

null

MÁY ĐÓNG KIM CARTON

null

XE NÂNG GIẤY

null

HỆ THỐNG MÁY CẮT LẬP TRÌNH

null

MÁY CÁN MÀNG NHIỆT

null

MÁY BẾ

null

MÁY CẮT

null

MÁY GẤP TỰ ĐỘNG